Πρωτεΐνη Τυρογάλακτος

Μία φυσική πρώτη ύλη με τόσα οφέλη!

Ο ορός του γάλακτος (ή τυρόγαλα) είναι το υγρό που απομένει κατά την διάρκεια της παρασκευής του τυριού μετά την αφαίρεση της καζεΐνης του γάλακτος. Αντιπροσωπεύει περίπου το 85-95% της ποσότητας του γάλατος ενώ διατηρεί το 55% των θρεπτικών συστατικών αυτού!

Το αφιέρωμα της ΝΕΤ στο FEEDBACK

Δείτε την εκπομπή Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα όπου ο καθηγητής κ. Δημήτρης Κουρέτας παρουσιάζει το καινοτόμο προϊόν!

Κλινική μελέτη αντιφλεγμονώδους επίδρασης

Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης έδειξαν ότι η κατανάλωση του Feedback Recovery Cake μείωσε σημαντικά (ρ < 0.05), 4 ώρες μετά την άσκηση, τα επίπεδα της προ-φλεγμονώδης πρωτεΐνης IL-6 και της CRP σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου κατά 50% και 46% αντίστοιχα.

Επιπλέον, στην ομάδα που έλαβε το FEEDBACK Recovery Cake, τα επίπεδο της αντι-φλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-10 ήταν υψηλότερο κατά 118%, 4 ώρες μετά την άσκηση, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

KERASIOTI, Efthalia, et al. Anti-inflammatory effects of a special carbohydrate–whey protein cake after exhaustive cycling in humans. Food and Chemical Toxicology, 2013, 61: 42-46

Feedback Clinical Study
Feedback Clinical Study
Feedback Clinical Study

Κλινική μελέτη οξειδωτικού στρες

Σκοπός της κλινικής μελέτης ήταν να εξετάσει τις επιπτώσεις της χορήγησης Feedback Recovery Cake για τους βιοδείκτες οξειδωτικού στρες όπως τα TBARS.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κατανάλωση του Feedback Recovery Cake μείωσε σημαντικά τις δραστικές ουσίες του Θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS), οι οποίες είναι υποπροϊόντα υπεροξείδωσης των λιπιδίων και δείχνουν το επίπεδα οξειδωτικού στρες στο αίμα.

KERASIOTI, Efthalia, et al. Effect of a special carbohydrate–protein cake on oxidative stress markers after exhaustive cycling in humans. Food and Chemical Toxicology, 2012, 50.8: 2805-2810.

Feedback_clinical_study